Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiangmai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

พันธกิจ

พันธกิจ

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) เป็นหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และลำพูน

เอกสารแนบ

02 วิสัยทัศน์ โครงสร้าง

ขนาดไฟล์:0.90 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 66 ครั้ง