Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ที่ตั้ง
118/4 หมู่ที่ 2 ถนนอนุสาวรีย์สิงห์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

ติดต่อหน่วยงาน

โทรศัพท์

053- 218- 032-4

โทรสาร

053- 218- 032-4 #102

อีเมล์

reo01.org@mnre.go.th

สื่อออนไลน์

แบบฟอร์มติดต่อเรา