Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
plastic
ถุงผ้า 2
plastic

การจัดการขยะมูลฝอย

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

15 พ.ย. 60

การประเมินผลการดำเนินงานจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศ

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 0.13 Mb ดาวน์โหลด: 3868 ครั้ง
15 พ.ย. 60

ร้อยละของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องในภาพรวมของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 0.08 Mb ดาวน์โหลด: 3865 ครั้ง
20 ก.ค. 60

สถานการณ์สิ่งแวดล้อมขยะมูลฝอย พ.ศ. 2559 พื้นที่ สสภ.1

25 ส.ค. 60

แผนที่ cluster การจัดการขยะมูลฝอย จ.แม่ฮ่องสอน(2558)

จำนวนทั้งหมด 4 รายการ
1