Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiangmai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เย็นศิระเพราะพระบริบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของเรา

ดูทั้งหมด
9 เมษายน 2561 นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง “บทบาทชาวเชียงใหม่กับปัญหาหมอกควัน”

9 เมษายน 2561 นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง “บทบาทชาวเชียงใหม่กับปัญหาหมอกควัน”

วันที่ 9 เมษายน 2561 นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง “บทบาทชาวเชียงใหม่กับปัญหาหมอกควัน” ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนี้ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน

9 เม.ย. 61