Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

25 มกราคม 2561 นางสาวปิยนุช ทรวงคำ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "ความสำเร็จของการจัดการปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยกระบวนการชุมชน: ชุมชนต้นแบบปลอดการเผา"

25 มกราคม 2561 นางสาวปิยนุช ทรวงคำ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "ความสำเร็จของการจัดการปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยกระบวนการชุมชน: ชุมชนต้นแบบปลอดการเผา"

25 มกราคม 2561 นางสาวปิยนุช ทรวงคำ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "ความสำเร็จของการจัดการปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยกระบวนการชุมชน: ชุมชนต้นแบบปลอดการเผา" ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่และเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ประจำปี 2561 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการเกษตร

แกลเลอรี่