Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องพันตน โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่พร้อมกับเจ้าหน้าที่ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมการเสริมสร้างศักยภาพแหล่งกำเนิดมลพิษพ

13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องพันตน โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่พร้อมกับเจ้าหน้าที่ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมการเสริมสร้างศักยภาพแหล่งกำเนิดมลพิษพ

13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องพันตน โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่พร้อมกับเจ้าหน้าที่ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมการเสริมสร้างศักยภาพแหล่งกำเนิดมลพิษพื้นที่คลองแม่ข่าในการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม
โดยมีนางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดและมี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด การอบรมครั้งนี้มีผู้ประกอบการเข้าอบรม 140 คน เป็นการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษหลังจากที่ได้รับคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษให้มีความรู้ความเข้าใจในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียและการบำรุงรักษาระบบฯ ที่ถูกต้อง ขั้นตอนตามกฎหมายที่ควรรู้ และมีการจัดคลินิกให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการ ข้อกฎหมายสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย

แกลเลอรี่