Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

23-27 เมษายน 2561 ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย

23-27 เมษายน 2561 ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย

วันที่ 23-27 เมษายน 2561 ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตามโครงการ ติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ เพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฏหมายสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เข้าร่วมตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ รวม 10 แห่ง แบ่งเป็น สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน 2 แห่งโรงแรม 2 แห่ง ที่ดินจัดสรร 1 แห่ง อาคารชุด 2 แห่งโรงพยาบาล 2 แห่ง ห้างสรรพสินค้า 1 แห่ง

แกลเลอรี่