Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

5 กรกฎาคม 2561 นางดวงใจ ดวงทิพย์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ต้นแบบจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste)

5 กรกฎาคม 2561 นางดวงใจ ดวงทิพย์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ต้นแบบจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste)

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) โดยนางดวงใจ ดวงทิพย์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ต้นแบบจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) บ้านป่าบุก ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ดำเนินการจัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาชุมชนปลอดขยะให้เป็นพื้นที่เรียนรู้และถ่ายทอดการดำเนินงานชุมชนปลอดขยะและสร้างความยั่งยืนในการดำเนินโครงการด้านการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้ต้นแบบจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) บ้านป่าบุก

แกลเลอรี่