Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ เชียงใหม่ เข้าร่วมประกอบพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะถวายราชสดุดี และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

๕ ธันวาคม ๒๕๖๑  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ เชียงใหม่ เข้าร่วมประกอบพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะถวายราชสดุดี และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

วันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางสาวสุวารี สิงห์เพ็ชร ผู้อำนวยการส่วนโครงการพิเศษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ เชียงใหม่ เข้าร่วมประกอบพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะถวายราชสดุดี และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ พร้อมด้วย นางจารุณี พุ่มพวง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และ ผู้แทนข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา  และภาคประชาชน ในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมถวายบังคมฯ ณ ห้องนิทรรศการ ๓  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

#ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ 
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและพนักงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เครดิตภาพบางส่วน จากเว็บไซต์ :
◇ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ เชียงใหม่
◇ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
◇ สำนักข่าวไทเกอร์นิวส์

แกลเลอรี่