Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

ประกาศสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ เรื่อง ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องฟอกอากาศ จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ เรื่อง ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องฟอกอากาศ จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ เรื่อง ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องฟอกอากาศ จำนวน 2 เครื่อง

เอกสารแนบ

4

ขนาดไฟล์:0.07 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 16 ครั้ง