Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ได้ให้สัมภาษณ์ต่อผู้ผลิตสื่อ Mass F.M. – ร่มธรรม ร่มใจ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ได้ให้สัมภาษณ์ต่อผู้ผลิตสื่อ Mass F.M. – ร่มธรรม ร่มใจ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ได้ให้สัมภาษณ์ต่อผู้ผลิตสื่อ Mass F.M. – ร่มธรรม ร่มใจ ในประเด็น 1.สาเหตุหลักของการเกิดหมอกควันในภาคเหนือ 2.สภาพหมอกควันในภาคเหนือ โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่ในปีนี้ 3.ผลกระทบจากหมอกควัน การท่องเที่ยว และสุขภาพ เพื่อนำออกเผยแพร่สู่สาธารณชน ผ่านสื่อ และกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย โดยเป็นการรวบรวมสถานการณ์สิ่งแวดล้อมประจำปี 2560

   

แกลเลอรี่