Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

26 กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนอำนวยการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่อในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

26 กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนอำนวยการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่อในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนอำนวยการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่อในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ท้องที่ป่าสักงาม ตำบลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายคมสัน สุวรรณอำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี