Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

7 สิงหาคม 2562 นางสาวสุวารี สิงห์เพ็ชร ผู้อำนวยการส่วนโครงการพิเศษ สสภ.1 เข้าร่วมการประชุมพิจารณารายงานความก้าวหน้า “โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และห้วยน้ำดัง”

7 สิงหาคม 2562 นางสาวสุวารี  สิงห์เพ็ชร ผู้อำนวยการส่วนโครงการพิเศษ สสภ.1 เข้าร่วมการประชุมพิจารณารายงานความก้าวหน้า  “โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และห้วยน้ำดัง”

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 นางสาวสุวารี  สิงห์เพ็ชร ผู้อำนวยการส่วนโครงการพิเศษ สสภ.1 เข้าร่วมการประชุมพิจารณารายงานความก้าวหน้า  “โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และห้วยน้ำดัง” ณ ห้องประชุมอาคารบัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่