Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

5-9 สิงหาคม 2562 นางสาวโสภา สงคราม ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สภา.1 ลงพื้นที่ติดตามและให้คำแนะนำเพื่อยกระดับระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอพาน อำเภอแม่ลาว และอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

5-9 สิงหาคม 2562 นางสาวโสภา สงคราม ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สภา.1 ลงพื้นที่ติดตามและให้คำแนะนำเพื่อยกระดับระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอพาน อำเภอแม่ลาว และอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 5-9 สิงหาคม 2562 นางสาวโสภา สงคราม ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สภา.1 ลงพื้นที่ติดตามและให้คำแนะนำเพื่อยกระดับระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอพาน อำเภอแม่ลาว และอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย