Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

9 สิงหาคม 2562 นางประนอม ปิยะสาธุกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 พร้อมจ้าหน้าที่ สภา.1 ร่าวมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้เสนอแนวทางการลดเชื้อเพลิงโดยมาตรการ "ชิงเก็บ" แก่ รวม.ทส. ในการตรวจเยี่ยมพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่สสภ.1 เสนอแนวทางการลดเชื้อเพลิงโดยมาตรการ "ชิงเก็บ" แก่ รมว.ทส. ในการตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

9 สิงหาคม 2562 นางประนอม ปิยะสาธุกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 พร้อมจ้าหน้าที่ สภา.1 ร่าวมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้เสนอแนวทางการลดเชื้อเพลิงโดยมาตรการ "ชิงเก็บ"  แก่ รวม.ทส. ในการตรวจเยี่ยมพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่สสภ.1 เสนอแนวทางการลดเชื้อเพลิงโดยมาตรการ "ชิงเก็บ" แก่ รมว.ทส. ในการตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

9 สิงหาคม 2562 สสภ.1 เสนอแนวทางการลดเชื้อเพลิงโดยมาตรการ "ชิงเก็บ" แก่ รมว.ทส. ในการตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

แกลเลอรี่