Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

19 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่า ด้วยมาตรการ "ชิงเก็บ" และการเพาะเห็ดแทนการเผา

19 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่า ด้วยมาตรการ "ชิงเก็บ" และการเพาะเห็ดแทนการเผา

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 นางสาวสุวารี สิงห์เพ็ชร ผอ.ส่วนโครงการพิเศษ พร้อมด้วยนางจารุณี พุ่มพวง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่า ด้วยมาตรการ "ชิงเก็บ" และการเพาะเห็ดแทนการเผา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

แกลเลอรี่