Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

8 ตุลาคม 2562 นางดวงใจ ดวงทิพย์ ผู้อำนวยการส่วยส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สสภ.1 เข้าร่วมประชุมการเตรียมการเพื่อจัดประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี 2563 และการลงพื้นที่ของ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

8 ตุลาคม 2562 นางดวงใจ ดวงทิพย์ ผู้อำนวยการส่วยส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สสภ.1 เข้าร่วมประชุมการเตรียมการเพื่อจัดประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี 2563 และการลงพื้นที่ของ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 นางดวงใจ ดวงทิพย์ ผู้อำนวยการส่วยส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สสภ.1 เข้าร่วมประชุมการเตรียมการเพื่อจัดประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี 2563 และการลงพื้นที่ของ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่