Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

22 ตุลาคม 2562 นางปราณี โควินทวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สสภ.1 เข้าดำเนินการตรวจเช็คอุปกรณ์ และบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ

22 ตุลาคม 2562 นางปราณี โควินทวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สสภ.1 เข้าดำเนินการตรวจเช็คอุปกรณ์ และบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 นางปราณี โควินทวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สสภ.1 เข้าดำเนินการตรวจเช็คอุปกรณ์ และบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ ณ สถานีข่วงเมืองเทิง (แม่น้ำอิง) ตำบลเวียง อำเภอเทิง และสถานีสะพานเฉลิมพระเกียรติ 1 (แม่น้ำกก) ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย