Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

29 มกราคม พ.ศ.2563 เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (สรุปผลการศึกษาโครงการ) งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาโครงการระบบส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง(โรงพยาบาลนครพิงค์-แยกแม่เหียะสามัคคี)

29 มกราคม พ.ศ.2563 เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (สรุปผลการศึกษาโครงการ) งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาโครงการระบบส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง(โรงพยาบาลนครพิงค์-แยกแม่เหียะสามัคคี)

เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2563 นางฐิติมา จิยะวรนันท์ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (สรุปผลการศึกษาโครงการ) งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาโครงการระบบส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง(โรงพยาบาลนครพิงค์-แยกแม่เหียะสามัคคี) ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่