Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

วันที่ 14 กุมภาพันธุ์ 2563 วิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม

วันที่ 14 กุมภาพันธุ์ 2563 วิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธุ์ 2563 นายพนธกร เอกสุธรรม ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ เเละ นางสาวกัญญาภัค คำเป็งปภาวี นักการจัดงานทั่วไปปฏิบัติการ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ผลิตภัณฒ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม ให้กับผู้สูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองงาย จำนวน 90 คน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่