Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่1 เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและยกยอดฉัตรพระเมรุมาศจำลอง พิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่

คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่1 เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและยกยอดฉัตรพระเมรุมาศจำลอง พิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่1 เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและยกยอดฉัตรพระเมรุมาศจำลอง พิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ณ สถานที่ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7รอบพระชนมพรรษา โดยมีนายปวิน ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี โดยพราหมณ์กล่าวเครื่องถวายบวงสรวงและกล่าวบทโองการบวงสรวงและประธานฯโปรยข้าวตอกดอกไม้ ผูกผ้าแพร7สี ยอดฉัตรพระเมรุมาศจำลอง เจิมยอดฉัตร
ประพรมน้ำพระพุทธมนต์และร่วมพิธีอัญเชิญยอดฉัตร ขึ้นประดิษฐานบนพระเมรุมาศจำลอง