Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

9-13 มีนาคม 2563 การสำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านตามโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา เพื่อจัดทำฐานข้อมูลในปีงบประมาณ 2563

9-13 มีนาคม 2563 การสำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านตามโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา เพื่อจัดทำฐานข้อมูลในปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 9-13 มีนาคม 2563 นางสาวโสภา สงคราม ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนวิเคราะห์ฯ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านตามโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา เพื่อจัดทำฐานข้อมูลในปีงบประมาณ 2563