Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

นายพนธกร เอกสุธรรม ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ เข้าร่วมประชุมการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ

นายพนธกร เอกสุธรรม ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ เข้าร่วมประชุมการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายพนธกร เอกสุธรรม ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ เข้าร่วมประชุมการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่