Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

นางประนอม ปิยะสาธุกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 และนางฐิติมา จิยะวรนันท์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เข้าร่วมงานแถลงผลสำเร็จโครงการ "โครงการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด และโครงการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงพื้นที่ระดับจังหวัด" และร่วมงานร้อยดวงใจร่วมใจลดโลกร้อน

นางประนอม ปิยะสาธุกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 และนางฐิติมา จิยะวรนันท์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เข้าร่วมงานแถลงผลสำเร็จโครงการ "โครงการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด และโครงการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงพื้นที่ระดับจังหวัด" และร่วมงานร้อยดวงใจร่วมใจลดโลกร้อน

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 นางประนอม ปิยะสาธุกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 และนางฐิติมา จิยะวรนันท์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เข้าร่วมงานแถลงผลสำเร็จโครงการ "โครงการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด และโครงการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงพื้นที่ระดับจังหวัด" และร่วมงานร้อยดวงใจร่วมใจลดโลกร้อน ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ