Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

5 ธันวาคม 2560 นางสาวโสภา สงคราม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบริเวณถนนและคูเมืองโดยรอบเมืองเชียงใหม่

5 ธันวาคม 2560 นางสาวโสภา สงคราม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบริเวณถนนและคูเมืองโดยรอบเมืองเชียงใหม่

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ นางสาวโสภา สงคราม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบริเวณถนนและคูเมืองโดยรอบเมืองเชียงใหม่ ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ แจ่งศรีภูมิ ลานด้านในประตูช้างเผือก

แกลเลอรี่