Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่่)

Environmental and Pollution Control Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่่)

Environmental and Pollution Control Office 1 (Chiang Mai)

ที่ตั้ง
118/4 หมู่ที่ 2 ถนนอนุสาวรีย์สิงห์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

ติดต่อหน่วยงาน

โทรศัพท์

053- 218- 032-4

โทรสาร

053- 218- 032-4

อีเมล์

epo01.pcd@gmail.com

สื่อออนไลน์

แบบฟอร์มติดต่อเรา